Brij Lal Road K. B. Dharamshala, Kangra-176215
 
Annual Result 2020-21  
CLASS X

SESSION

 2020-21

NUMBER OF STUDENTS APPEARED

77

90% 

8

80-89% 

26

70-79 %

29
60-69%  09

 

 


 

TOPPERS 

1.

ANIKA DEVI

94.0 %

2.

ADITIKA DHIMAN

93.4. %

3.

ISHMEET 

93.4%

4.

AYUSH THAKUR

92.8%

5.

PRACHI SINGH

92.8 %

6. SAVITA PUN 92.8%
7. RISHITA SHARMA 90.8
8. TUSHAR KHATRI 90.8%
9. ANANYA MOGU 89.8%
10. ABHISHEK  KATNORIA 89.6%
11. SAHIL KUMAR 89.4%
12. MILLI KHATRI 89.0%
13. PRIYANSHU 88.8%
14. SAHAJ 88.8%
15. AGAMJOT KAUR 80.0%
HIGHEST MARKS SUBJECT WISE 
1. ENGLISH 95
2. HINDI 96
3. MATHEMATICS 100
4. SCIENCE 96
5. S. SCIENCE 98
6. INFORMATION TECHNOLOGY (402) 100

 

ANNUAL  RESULT  CLASS XII (2020-21)

 

No  of  Students  Appeared  =  49
 TOPPERS

1.

GOURAV

95.2%

2.

KANIKA SHARMA

95.2 %

3. PRIYANSHI 95%
4. 

GOURI KAUSHAL

94.8%
5. SIMRAN 93.4%
6. AKSHITA GURUNG 93.0%
7. AASTHA 93.0%
8. DIVYANSHI 91.8%
9.

ANANYA THAKUR

91.0 %
10. UTKARSH KOUNDAL 89.6%
11. AAYUSHMAN 84.6%

 

HIGHEST SUBJECTWISE

1

ENGLISH

99

2

MATHEMATICS

99

3

BIOLOGY

97

4

PHYSICS

97

5

CHEMISTRY

97

6

PHYSICAL EDUCATION

99 

PRINCIPAL

Contact Us ↓
 

BD DAV SR. SEC. PUBLIC SCHOOL,
Brij Lal Road K. B. Dharamshala,
Kangra, H.P. - 176215
E-mail : davdsala@yahoo.co.in
Website : davdharamsala.com

Location Map ↓